Disidenti
Ekonomi

300€ e Qeverisë, a i takojnë punetorëve apo bizneseve?

Parat prej 300 euro i takojne biznesit me kusht qe ta marrin ne pune punetorin prej 6 muaj.

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka hapur sot aplikimin për skemën ‘Qeveria për Familjet’ që synon punësimin afatgjatë të punëkërkuesve që nuk kanë asnjë anëtar të familjes të punësuar.

Kushtet për aplikim nga punëkërkuesit:

🔸 T’i përkasin grup moshës 18-64 vjeçare;
🔸 Të mos kenë asnjë anëtar të familjes të punësuar;
🔸 Të jenë të regjistruar si të papunë/ punëkërkues në Agjencinë e Punësimit (APRK).

Kushtet për aplikim nga punëdhënësit:

🔸 Bizneset të jenë të regjistruara dhe aktive në Administratën Tatimore të Kosovës;
🔸 OJQ-të të jenë të regjistruara dhe aktive në Ministrinë e Punëve të Brendshme.

Mënyra e subvencionimit:

🔹Kompenzimi për punëdhënësin: 70% e pagës bruto (maksimumi 300 euro në muaj subvencionim nga Qeveria për punëtor);
🔹Personat e angazhuar përmes kësaj skeme nuk duhet të përbëjnë më shumë se 30% të stafit ekzistues të biznesit.

ℹ️ Për më shumë detaje ju lutem shihni vegëzat e mëposhtme: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/A68EB2C7-DEB3-4351-99C5-5A4333578FCC.docx

https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/9FA91A69-EAEA-4D20-BEC9-F2D1F4569F85.docx

Për ndihmë dhe informata në procesin e aplikimit drejtohuni në Zyren e Punësimit të komunës suaj. Adresën e Zyreve të Punësimit mund ta gjeni në faqen e APRK-së: https://aprk.rks-gov.net/Content/Agency/Index

Biznesmeni jep lajmin e mirë rreth çmimeve të artikujve ushqimor

Disidenti.net

Bie qarkullimi financiar i bizneseve si rrjedhojë e ngecjes së projekteve kapitale

Disidenti.net

Raiffeisen i rrit kamatat edhe për kreditë ekzistuese

Disidenti.net
Disidenti

300€ e Qeverisë, a i takojnë punetorëve apo bizneseve?