Disidenti
Lajme

Bashkimi Evropian dhuron donacion pajisje gjinekologjike në rajonin e Dukagjinit

0Shares

Sot, pajisje reja për mbrojtjen e shëndetitriprodhues u prezantuan dhe u dorëzuanzyrtarisht rajonin e Duakgjinit.

Këto pajisje u dhuruan për qendrat shëndetësore Spitalit Rajonal Pejës dhe Gjakovës si dhe përQendrat Kryesore Mjekësisë Familajre Klinë, Istog dhe Deçan kuadër projektit CARES 2, icili po zbatohet Kosovë nga ECMI Kosova ifinancuar nga Bashkimi Evropian nëpërmjetprogramit bashkëpunimit Mali i Zi – Kosovë2014 – 2020.

Vlera totale e pajisjeve blera është 53,720.00EUR, shumë kjo e cila përbëhet nga dy pajisjeultratinguj, kolposkop 3D, sterilizues, aspirator, amnioskop, grupe instrumentesh dhe kimikatepërprovat PAPA dhe materiaale tjera shumë nevojshme shpenzuese.

Drejtorët e qendrave shëndetit me fjalët e tyre këtë rast, falenderuan ECMI Kosovën dheBashkimin Evropian për këto pajisje por edhe përmbështetjen e vazhdueshme kanë dhënë kaluarën. Ata theksuan se këto qendra ngathemelimi i tyre ka shënuar shu suksese, dhese gjithmonë janë shërbim qytetarit.  Për tepër, përfaqësuesit e qendrave shëndetit u shprehën se janë shumë të kënaqur me këtëdonacion dhe se pajisjet cilat i kanë pranuarnuk i kanë pasur.

Ndërsa, përfaqësues nga ECMI Kosova thanë se për përzgjedhjen e qendrave fituese janë mbajturtakime shumta me drejtorët dhe gjinekologët e këtij rajoni për parë nga afër se cilat ishinnevojat e secilës qendër.